PHP 8.1.0 Released!

Ds\Collection::isEmpty

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Collection::isEmptyReturns whether the collection is empty

Açıklama

abstract public Ds\Collection::isEmpty(): bool

Returns whether the collection is empty.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the collection is empty, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Collection::isEmpty() example

<?php
$a 
= new \Ds\Vector([123]);
$b = new \Ds\Vector();

var_dump($a->isEmpty());
var_dump($b->isEmpty());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(false)
bool(true)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top