PHP 8.1.0 Released!

Ds\Stack::peek

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Stack::peekReturns the value at the top of the stack

Açıklama

public Ds\Stack::peek(): mixed

Returns the value at the top of the stack, but does not remove it.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The value at the top of the stack.

Hatalar/İstisnalar

UnderflowException if empty.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Stack::peek() example

<?php
$stack 
= new \Ds\Stack();

$stack->push("a");
$stack->push("b");
$stack->push("c");

var_dump($stack->peek());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(1) "c"
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top