PHPCon Poland 2024

Event::del

(PECL event >= 1.2.6-beta)

Event::delMakes event non-pending

Açıklama

public Event::del(): bool

Removes an event from the set of monitored events, i.e. makes it non-pending.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top