CascadiaPHP 2024

EventListener::disable

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventListener::disableDisables an event connect listener object

Açıklama

public EventListener::disable(): bool

Disables an event connect listener object

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top