PHP 8.1.28 Released!

Özkaynak Türleri

Bu eklenti, proc_open() işlevi tarafından döndürülen ve süreç özkaynağı adı verilen bir özkaynak tanımlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top