PHPCon Poland 2024

mysqli_get_client_stats

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli_get_client_statsReturns client per-process statistics

Açıklama

mysqli_get_client_stats(): array

Returns client per-process statistics.

Bilginize:

Sadece mysqlnd ile kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns an array with client stats.

Örnekler

Örnek 1 A mysqli_get_client_stats() example

<?php
$link
= mysqli_connect();
print_r(mysqli_get_client_stats());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [bytes_sent] => 43
  [bytes_received] => 80
  [packets_sent] => 1
  [packets_received] => 2
  [protocol_overhead_in] => 8
  [protocol_overhead_out] => 4
  [bytes_received_ok_packet] => 11
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 0
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 0
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 0
  [bytes_received_change_user_packet] => 0
  [packets_sent_command] => 0
  [packets_received_ok] => 1
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 0
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 0
  [packets_received_prepare_response] => 0
  [packets_received_change_user] => 0
  [result_set_queries] => 0
  [non_result_set_queries] => 0
  [no_index_used] => 0
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 0
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 0
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 0
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_skipped_normal] => 0
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 0
  [copy_on_write_performed] => 0
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 1
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 0
  [active_connections] => 1
  [active_persistent_connections] => 0
  [explicit_close] => 0
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 0
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 0
  [mem_emalloc_ammount] => 0
  [mem_ecalloc_count] => 0
  [mem_ecalloc_ammount] => 0
  [mem_erealloc_count] => 0
  [mem_erealloc_ammount] => 0
  [mem_efree_count] => 0
  [mem_malloc_count] => 0
  [mem_malloc_ammount] => 0
  [mem_calloc_count] => 0
  [mem_calloc_ammount] => 0
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_ammount] => 0
  [mem_free_count] => 0
  [proto_text_fetched_null] => 0
  [proto_text_fetched_bit] => 0
  [proto_text_fetched_tinyint] => 0
  [proto_text_fetched_short] => 0
  [proto_text_fetched_int24] => 0
  [proto_text_fetched_int] => 0
  [proto_text_fetched_bigint] => 0
  [proto_text_fetched_decimal] => 0
  [proto_text_fetched_float] => 0
  [proto_text_fetched_double] => 0
  [proto_text_fetched_date] => 0
  [proto_text_fetched_year] => 0
  [proto_text_fetched_time] => 0
  [proto_text_fetched_datetime] => 0
  [proto_text_fetched_timestamp] => 0
  [proto_text_fetched_string] => 0
  [proto_text_fetched_blob] => 0
  [proto_text_fetched_enum] => 0
  [proto_text_fetched_set] => 0
  [proto_text_fetched_geometry] => 0
  [proto_text_fetched_other] => 0
  [proto_binary_fetched_null] => 0
  [proto_binary_fetched_bit] => 0
  [proto_binary_fetched_tinyint] => 0
  [proto_binary_fetched_short] => 0
  [proto_binary_fetched_int24] => 0
  [proto_binary_fetched_int] => 0
  [proto_binary_fetched_bigint] => 0
  [proto_binary_fetched_decimal] => 0
  [proto_binary_fetched_float] => 0
  [proto_binary_fetched_double] => 0
  [proto_binary_fetched_date] => 0
  [proto_binary_fetched_year] => 0
  [proto_binary_fetched_time] => 0
  [proto_binary_fetched_datetime] => 0
  [proto_binary_fetched_timestamp] => 0
  [proto_binary_fetched_string] => 0
  [proto_binary_fetched_blob] => 0
  [proto_binary_fetched_enum] => 0
  [proto_binary_fetched_set] => 0
  [proto_binary_fetched_geometry] => 0
  [proto_binary_fetched_other] => 0
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top