PHP 8.0.26 Released!

password_algos

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

password_algosKullanılabilen parola aşlama algortimalarının kimliklerini döndürür

Açıklama

password_algos(): array

Kayıtlı parola aşlama algoritma kimliklerinin tümünü bir dizgeler dizisi olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kullanılabilen parola aşlama algortimalarının kimliklerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - password() temel kullanım örneği

<?php
print_r
(password_algos());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [0] => 2y
    [1] => argon2i
    [2] => argon2id
)
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-20
XRevan86
2 years ago
A polyfill for PHP 7.3 and older:
<?php
if (version_compare(PHP_VERSION, '7.4.0', '<')) {
    function
password_algos(): array
    {
       
$algos = [PASSWORD_BCRYPT];
       
defined('PASSWORD_ARGON2I')  && $algos[] = PASSWORD_ARGON2I;
       
defined('PASSWORD_ARGON2ID') && $algos[] = PASSWORD_ARGON2ID;
        return
$algos;
    }
}
?>
To Top