PHP 7.4.25 Released!

password_verify

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

password_verifyParola ile aş eşleşmesini doğrular

Açıklama

password_verify(string $parola, string $aş): bool

Belirtilen aş ile belirtilen parolanın eşleşmesini doğrular.

password_hash() işlevinin dönen aşın parçası olarak algoritma, maliyet ve tuz döndürdüğüne dikkat edilmelidir. Bu bakımdan, bir aşı doğrulamak için gereken tüm bilgi içinde olur. Bu, tuz veya algoritma bilgisinin ayrı bir depoda saklanmasını gerektirmeden doğrulama işlevinin aşı doğrulamasını sağlar.

Bu işlev zamanlama saldırılarına karşı güvenlidir.

Değiştirgeler

parola

Kullanıcı parolası.

password_hash() işleviyle oluşturulan aş.

Dönen Değerler

Parola ve aş eşleşirse true, aksi takdirde false döner.

Örnekler

Örnek 1 - password_verify() örneği

<?php
// Bunun nereden geldiğini öğrenmek için password_hash() örneğine bak
$aş '$2y$07$BCryptRequires22Chrcte/VlQH0piJtjXl.0t1XkA8pw9dMXTpOq';

if (
password_verify('rasmuslerdorf'$aş)) {
    echo 
'Parola geçerli!';
} else {
    echo 
'Geçersiz parola.';
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Parola geçerli!

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top