GMP::__unserialize

(PHP 8 >= 8.1.0)

GMP::__unserializeDeserializes the data parameter into a GMP object

Açıklama

public GMP::__unserialize(array $data): void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

data

The value being deserialized.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top