PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

HashContext::__unserialize

(PHP 8)

HashContext::__unserializeDeserializes the data parameter into a HashContext object

Açıklama

public HashContext::__unserialize(array $data): void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

data

The value being deserialized.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top