CascadiaPHP 2024

Alfa kanallarını kullanarak resme damga basmak

Örnek 1 - Alfa kanallarını kullanarak resme damga basma örneği

<?php
// Filigran uygulanacak fotoğrafı ve damgayı yükleyelim.
$damga = imagecreatefrompng('damga.png');
$foto = imagecreatefromjpeg('foto.jpeg');

// Damganın kenar boşluklarını ayarlayıp resmin
// yükseklik ve genişliğini alalım
$sağ_boşluk = 10;
$alt_boşluk = 10;
$sx = imagesx($damga);
$sy = imagesy($damga);

// Damga resmini koordinatları belirterek kenar boşlukları ile
// birlikte fotoğrafın üzerine kopyalayalım.
imagecopy($foto, $damga, imagesx($foto) - $sx - $sağ_boşluk,
imagesy($foto) - $sy - $alt_boşluk,
0, 0, imagesx($damga), imagesy($damga));

// Sonucu çıktılayıp belleği serbest bırakalım.
header('Content-type: image/png');
imagepng($foto);
imagedestroy($foto);
?>
Alfa kanallarını kullanarak resmin damgalanması
Telif haklı fotoğraflara ve görüntülere bir işaret veya damga basmanın en uygun yolu budur. Damga resminde metin olarak bir alfa kanalının varlığı halinde metne kenar yumuşatma uygulanacağına dikkat edin. Bu, kopyalama sırasında korunur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top