Yarı geçirgen filigran oluşturmak için imagecopymerge() kullanımı

Örnek 1 imagecopymerge() kullanarak yarı geçirgen filigran oluşturma örneği

<?php
// Filigran uygulanacak fotoğrafı ve damgayı yükleyelim.
$foto = imagecreatefromjpeg('foto.jpeg');

// Önce damga resmini GD'yi kullanarak oluşturalım.
$damga = imagecreatetruecolor(100, 70);
imagefilledrectangle($damga, 0, 0, 99, 99, 0x0000FF);
imagefilledrectangle($damga, 9, 9, 90, 60, 0xFFFFFF);
imagestring($damga, 5, 20, 20, 'libGD', 0x0000FF);
imagestring($damga, 3, 20, 40, '(c) 2007-9', 0x0000FF);

// Damganın kenar boşluklarını ayarlayıp resmin
// yükseklik ve genişliğini alalım
$yan_boşluk = 10;
$alt_boşluk = 10;
$sx = imagesx($damga);
$sy = imagesy($damga);

// %50 matlıktaki damgayı fotoğrafa basalım.
imagecopymerge($foto, $damga, imagesx($foto) - $sx - $yan_boşluk,
imagesy($foto) - $sy - $alt_boşluk, 0, 0,
imagesx($damga), imagesy($damga), 50);

// Sonucu kaydedip belleği serbest bırakalım.
imagepng($foto, 'damgalı_foto.png');
imagedestroy($foto);

?>
Yarı geçirgen filigran oluşturmak için imagecopymerge() kullanımı
Bu örnekte özgün görüntü ile damgayı birleştirmek için imagecopymerge() işlevi kullanılmıştır. Bu işlevi kullanarak damgamızın ışık geçirgenliğini ayarlayabiliriz. Bu örnekte ışık geçirgenliği %50 olarak ayarlanmıştır. Uygulamada, kaldırılması zor olduğundan yarı geçirgen filigran olarak telif haklarının korunmasında kullanılır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top