PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Yarı geçirgen filigran oluşturmak için imagecopymerge() kullanımı

Örnek 1 imagecopymerge() kullanarak yarı geçirgen filigran oluşturma örneği

<?php
// Filigran uygulanacak fotoğrafı ve damgayı yükleyelim.
$foto imagecreatefromjpeg('foto.jpeg');

// Önce damga resmini GD'yi kullanarak oluşturalım.
$damga imagecreatetruecolor(10070);
imagefilledrectangle($damga0099990x0000FF);
imagefilledrectangle($damga9990600xFFFFFF);
imagestring($damga52020'libGD'0x0000FF);
imagestring($damga32040'(c) 2007-9'0x0000FF);

// Damganın kenar boşluklarını ayarlayıp resmin
// yükseklik ve genişliğini alalım
$yan_boşluk 10;
$alt_boşluk 10;
$sx imagesx($damga);
$sy imagesy($damga);

// %50 matlıktaki damgayı fotoğrafa basalım.
imagecopymerge($foto$damgaimagesx($foto) - $sx $yan_boşluk,
                              
imagesy($foto) - $sy $alt_boşluk00,
                              
imagesx($damga), imagesy($damga), 50);

// Sonucu kaydedip belleği serbest bırakalım.
imagepng($foto'damgalı_foto.png');
imagedestroy($foto);

?>
Yarı geçirgen filigran oluşturmak için imagecopymerge() kullanımı
Bu örnekte özgün görüntü ile damgayı birleştirmek için imagecopymerge() işlevi kullanılmıştır. Bu işlevi kullanarak damgamızın ışık geçirgenliğini ayarlayabiliriz. Bu örnekte ışık geçirgenliği %50 olarak ayarlanmıştır. Uygulamada, kaldırılması zor olduğundan yarı geçirgen filigran olarak telif haklarının korunmasında kullanılır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top