PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

COLOR_* Sabitleri

Renk Türü Sabitleri. Bu sabitler esas olarak ImagickPixel ile kullanılır.

imagick::COLOR_BLACK (int)
Siyah
imagick::COLOR_BLUE (int)
Mavi
imagick::COLOR_CYAN (int)
Turkuaz
imagick::COLOR_GREEN (int)
Yeşil
imagick::COLOR_RED (int)
Kırmızı
imagick::COLOR_YELLOW (int)
Sarı
imagick::COLOR_MAGENTA (int)
Eflatun
imagick::COLOR_OPACITY (int)
Matlık
imagick::COLOR_ALPHA (int)
Alfa
imagick::COLOR_FUZZ (int)
Renk benzerliği.
DISPOSE Sabitleri

Elden Çıkarma Türü Sabitleri

imagick::DISPOSE_UNRECOGNIZED (int)
Tanınmayan elden çıkarma türü
imagick::DISPOSE_UNDEFINED (int)
Tanımsız elden çıkarma türü
imagick::DISPOSE_NONE (int)
Tanımlı elden çıkarma türü yok.
imagick::DISPOSE_BACKGROUND (int)
Artalan
imagick::DISPOSE_PREVIOUS (int)
Önceki
Birleştirme İşleci Sabitler
imagick::COMPOSITE_DEFAULT (int)
Öntanımlı birleştirme işleci
imagick::COMPOSITE_UNDEFINED (int)
Tanımsız birleştirme işleci
imagick::COMPOSITE_NO (int)
Hiç birleştirme işleci tanımlanmamış
imagick::COMPOSITE_ADD (int)
Görüntü + görüntü sonucu
imagick::COMPOSITE_ATOP (int)
Sonuç, görüntüle aynı görüntüyü içerir, ancak görüntülerin üst üste bindiği yerde birleşik görüntü bulanıklaşır.
imagick::COMPOSITE_BLEND (int)
Görüntüleri kaynaştır
imagick::COMPOSITE_BUMPMAP (int)
Kaynağın önce gri tonlamaya dönüştürülmesi dışında COMPOSITE_MULTIPLY ile aynıdır.
imagick::COMPOSITE_CLEAR (int)
Hedef Görüntüyü şeffaf yapar
imagick::COMPOSITE_COLORBURN (int)
Kaynak görüntünün yansıtmak için hedef Görüntüyü karartır
imagick::COMPOSITE_COLORDODGE (int)
Kaynak görüntünün yansıtmak için hedef görüntüyü aydınlatır
imagick::COMPOSITE_COLORIZE (int)
Birleşik görüntü kullanarak hedef görüntüyü renklendirir
imagick::COMPOSITE_COPYBLACK (int)
Siyahı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYBLUE (int)
Maviyi kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPY (int)
Kaynak görüntüyü hedef görüntüye kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYCYAN (int)
Turkuazı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYGREEN (int)
Yeşili kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYMAGENTA (int)
Eflatunu kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYOPACITY (int)
Matlığı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYRED (int)
Kırmızıyı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYYELLOW (int)
Sarıyı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_DARKEN (int)
Hedef görüntüyü karartır
imagick::COMPOSITE_DSTATOP (int)
Kaynağın içinde bulunan hedef bölüm, kaynağın üzerine yerleştirilip hedef yer değiştirilir.
imagick::COMPOSITE_DST (int)
Hedef görüntüye dokunulmaz
imagick::COMPOSITE_DSTIN (int)
Kaynağın içindeki parçaların yerine hedefi yerleştirir
imagick::COMPOSITE_DSTOUT (int)
Kaynağın dışındaki parçaların yerine hedefi yerleştirir
imagick::COMPOSITE_DSTOVER (int)
Hedefe kaynağı yerleştirir
imagick::COMPOSITE_DIFFERENCE (int)
Belirleyici iki renkten koyu olanının açık olandan çıkarır
imagick::COMPOSITE_DISPLACE (int)
Hedef görüntünün piksellerini kaynakta tanımlandığı gibi kaydırır
imagick::COMPOSITE_DISSOLVE (int)
Kaynağı hedefte eritir
imagick::COMPOSITE_EXCLUSION (int)
Daha düşük zıtlıkta görünmesi dışında imagick::COMPOSITE_DIFFERENCE ile aynı etkiyi oluşturur
imagick::COMPOSITE_HARDLIGHT (int)
Kaynak renk değerine bağlı olarak renkleri çoğullar ve ekranlar
imagick::COMPOSITE_HUE (int)
Hedefin renk sıcaklığını kaynakta tanımlandığı gibi değiştirir
imagick::COMPOSITE_IN (int)
Kaynağı hedefe birleştirir
imagick::COMPOSITE_LIGHTEN (int)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi aydınlatır
imagick::COMPOSITE_LUMINIZE (int)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi ışıklandırır
imagick::COMPOSITE_MINUS (int)
Kaynağı hedeften çıkarır
imagick::COMPOSITE_MODULATE (int)
Hedef parlaklığını, doygunluğunu ve renk sıcaklığını kaynakta tanımlandığı gibi modüle eder
imagick::COMPOSITE_MULTIPLY (int)
Hedefi kaynağa çoğullar
imagick::COMPOSITE_OUT (int)
Kaynağın dış kısımlarını hedefle birleştirir
imagick::COMPOSITE_OVER (int)
Kaynağı hedefin üzerinde birleştirir
imagick::COMPOSITE_OVERLAY (int)
Kaynağı hedefin üzerine yerleştirir
imagick::COMPOSITE_PLUS (int)
Kaynağı hedefe ekler
imagick::COMPOSITE_REPLACE (int)
Kaynakla hedefi yer değiştirir
imagick::COMPOSITE_SATURATE (int)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi ışıkla doyurur
imagick::COMPOSITE_SCREEN (int)
Kaynak ve hedefin eşleniği alınıp çarpıldıktan sonra hedef yer değiştirilir
imagick::COMPOSITE_SOFTLIGHT (int)
Kaynağa bağlı olarak renkleri açık veya koyu yapar
imagick::COMPOSITE_SRCATOP (int)
Hedefin içinde bulunan kaynak bölüm, hedefin üzerinde birleştirilir
imagick::COMPOSITE_SRC (int)
Kaynağı hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_SRCIN (int)
Hedefin içinde bulunan kaynak bölüm, hedefle yer değiştirilir
imagick::COMPOSITE_SRCOUT (int)
Hedefin dışında bulunan kaynak bölüm, hedefle yer değiştirilir
imagick::COMPOSITE_SRCOVER (int)
Kaynak hedefle yer değiştirir
imagick::COMPOSITE_SUBTRACT (int)
Kaynak görüntüdeki renkler hedef görüntüden çıkarılır
imagick::COMPOSITE_THRESHOLD (int)
Kaynak hedefle, kaynak eşiğinde tanımlandığı gibi birleştirilir
imagick::COMPOSITE_XOR (int)
Hedefin dışında kalan kaynak parçası ile kaynağın dışında kalan hedef parçası birleştirilir
Montaj Kipi Sabitleri

imagick::MONTAGEMODE_FRAME (int)
imagick::MONTAGEMODE_UNFRAME (int)
imagick::MONTAGEMODE_CONCATENATE (int)
STYLE constants

imagick::STYLE_NORMAL (int)
Normal
imagick::STYLE_ITALIC (int)
Eğik
imagick::STYLE_OBLIQUE (int)
Eğik
imagick::STYLE_ANY (int)
Herhangi biri
Süzgeç Sabitleri

imagick::FILTER_UNDEFINED (int)
imagick::FILTER_POINT (int)
imagick::FILTER_BOX (int)
imagick::FILTER_TRIANGLE (int)
imagick::FILTER_HERMITE (int)
imagick::FILTER_HANNING (int)
imagick::FILTER_HAMMING (int)
imagick::FILTER_BLACKMAN (int)
imagick::FILTER_GAUSSIAN (int)
imagick::FILTER_QUADRATIC (int)
imagick::FILTER_CUBIC (int)
imagick::FILTER_CATROM (int)
imagick::FILTER_MITCHELL (int)
imagick::FILTER_LANCZOS (int)
imagick::FILTER_BESSEL (int)
imagick::FILTER_SINC (int)
Görüntü Türü Sabitleri

imagick::IMGTYPE_UNDEFINED (int)
imagick::IMGTYPE_BILEVEL (int)
imagick::IMGTYPE_GRAYSCALE (int)
imagick::IMGTYPE_GRAYSCALEMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_PALETTE (int)
imagick::IMGTYPE_PALETTEMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_TRUECOLOR (int)
imagick::IMGTYPE_TRUECOLORMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_COLORSEPARATION (int)
imagick::IMGTYPE_COLORSEPARATIONMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_OPTIMIZE (int)
Çözünürlük Sabitleri

imagick::RESOLUTION_UNDEFINED (int)
imagick::RESOLUTION_PIXELSPERINCH (int)
imagick::RESOLUTION_PIXELSPERCENTIMETER (int)
Sıkıştırma Sabitleri

imagick::COMPRESSION_UNDEFINED (int)
imagick::COMPRESSION_NO (int)
imagick::COMPRESSION_BZIP (int)
imagick::COMPRESSION_FAX (int)
imagick::COMPRESSION_GROUP4 (int)
imagick::COMPRESSION_JPEG (int)
imagick::COMPRESSION_JPEG2000 (int)
imagick::COMPRESSION_LOSSLESSJPEG (int)
imagick::COMPRESSION_LZW (int)
imagick::COMPRESSION_RLE (int)
imagick::COMPRESSION_ZIP (int)
imagick::COMPRESSION_DXT1 (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
imagick::COMPRESSION_DXT3 (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
imagick::COMPRESSION_DXT5 (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
Boyama Sabitleri

imagick::PAINT_POINT (int)
imagick::PAINT_REPLACE (int)
imagick::PAINT_FLOODFILL (int)
imagick::PAINT_FILLTOBORDER (int)
imagick::PAINT_RESET (int)
Çekim Yönü Sabitleri

imagick::GRAVITY_NORTHWEST (int)
Kuzeybatı
imagick::GRAVITY_NORTH (int)
Kuzey
imagick::GRAVITY_NORTHEAST (int)
Kuzeydoğu
imagick::GRAVITY_WEST (int)
Batı
imagick::GRAVITY_CENTER (int)
Merkez
imagick::GRAVITY_EAST (int)
Doğu
imagick::GRAVITY_SOUTHWEST (int)
Güneybatı
imagick::GRAVITY_SOUTH (int)
Güney
imagick::GRAVITY_SOUTHEAST (int)
Güneydoğu
Yazı tipi Karakter Genişliği Sabitleri

imagick::STRETCH_NORMAL (int)
Normal
imagick::STRETCH_ULTRACONDENSED (int)
Çok dar
imagick::STRETCH_CONDENSED (int)
Dar
imagick::STRETCH_SEMICONDENSED (int)
Az dar
imagick::STRETCH_SEMIEXPANDED (int)
Az geniş
imagick::STRETCH_EXPANDED (int)
Geniş
imagick::STRETCH_EXTRAEXPANDED (int)
Çok geniş
imagick::STRETCH_ULTRAEXPANDED (int)
Epeyce geniş
imagick::STRETCH_ANY (int)
Herhangi biri
Hizalama Sabitleri

imagick::ALIGN_UNDEFINED (int)
imagick::ALIGN_LEFT (int)
imagick::ALIGN_CENTER (int)
imagick::ALIGN_RIGHT (int)
Metin Süsleme Sabitleri

imagick::DECORATION_NO (int)
imagick::DECORATION_UNDERLINE (int)
imagick::DECORATION_OVERLINE (int)
imagick::DECORATION_LINETROUGH (int)
Gürültü Sabitleri

imagick::NOISE_UNIFORM (int)
imagick::NOISE_GAUSSIAN (int)
imagick::NOISE_MULTIPLICATIVEGAUSSIAN (int)
imagick::NOISE_IMPULSE (int)
imagick::NOISE_LAPLACIAN (int)
imagick::NOISE_POISSON (int)
imagick::NOISE_RANDOM (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
Kanal Sabitleri

imagick::CHANNEL_UNDEFINED (int)
imagick::CHANNEL_RED (int)
imagick::CHANNEL_GRAY (int)
imagick::CHANNEL_CYAN (int)
imagick::CHANNEL_GREEN (int)
imagick::CHANNEL_MAGENTA (int)
imagick::CHANNEL_BLUE (int)
imagick::CHANNEL_YELLOW (int)
imagick::CHANNEL_ALPHA (int)
imagick::CHANNEL_OPACITY (int)
imagick::CHANNEL_MATTE (int)
imagick::CHANNEL_BLACK (int)
imagick::CHANNEL_INDEX (int)
imagick::CHANNEL_ALL (int)
imagick::CHANNEL_DEFAULT (int)
Metrik Sabitleri

imagick::METRIC_UNDEFINED (int)
imagick::METRIC_MEANABSOLUTEERROR (int)
imagick::METRIC_MEANSQUAREERROR (int)
imagick::METRIC_PEAKABSOLUTEERROR (int)
imagick::METRIC_PEAKSIGNALTONOISERATIO (int)
imagick::METRIC_ROOTMEANSQUAREDERROR (int)
Piksel sabitleri

imagick::PIXEL_CHAR (int)
imagick::PIXEL_DOUBLE (int)
imagick::PIXEL_FLOAT (int)
imagick::PIXEL_INTEGER (int)
Only available for ImageMagick < 7.
imagick::PIXEL_LONG (int)
imagick::PIXEL_QUANTUM (int)
imagick::PIXEL_SHORT (int)
Değerlendirme İşleci Sabitleri

imagick::EVALUATE_UNDEFINED (int)
imagick::EVALUATE_ADD (int)
imagick::EVALUATE_AND (int)
imagick::EVALUATE_DIVIDE (int)
imagick::EVALUATE_LEFTSHIFT (int)
imagick::EVALUATE_MAX (int)
imagick::EVALUATE_MIN (int)
imagick::EVALUATE_MULTIPLY (int)
imagick::EVALUATE_OR (int)
imagick::EVALUATE_RIGHTSHIFT (int)
imagick::EVALUATE_SET (int)
imagick::EVALUATE_SUBTRACT (int)
imagick::EVALUATE_XOR (int)
imagick::EVALUATE_POW (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_LOG (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLD (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLDBLACK (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLDWHITE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_GAUSSIANNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_IMPULSENOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_LAPLACIANNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_MULTIPLICATIVENOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_POISSONNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_UNIFORMNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_COSINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_SINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_ADDMODULUS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
Renk Uzayı Sabitleri

imagick::COLORSPACE_UNDEFINED (int)
imagick::COLORSPACE_RGB (int)
imagick::COLORSPACE_GRAY (int)
imagick::COLORSPACE_TRANSPARENT (int)
imagick::COLORSPACE_OHTA (int)
imagick::COLORSPACE_LAB (int)
imagick::COLORSPACE_XYZ (int)
imagick::COLORSPACE_YCBCR (int)
imagick::COLORSPACE_YCC (int)
imagick::COLORSPACE_YIQ (int)
imagick::COLORSPACE_YPBPR (int)
imagick::COLORSPACE_YUV (int)
imagick::COLORSPACE_CMYK (int)
imagick::COLORSPACE_SRGB (int)
imagick::COLORSPACE_HSB (int)
imagick::COLORSPACE_HSL (int)
imagick::COLORSPACE_HWB (int)
imagick::COLORSPACE_REC601LUMA (int)
imagick::COLORSPACE_REC709LUMA (int)
imagick::COLORSPACE_LOG (int)
imagick::COLORSPACE_CMY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
Sanal Piksel Yöntemi Sabitleri

imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_UNDEFINED (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_BACKGROUND (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_CONSTANT (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_EDGE (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_MIRROR (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TILE (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_MASK (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_BLACK (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_GRAY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_WHITE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_HORIZONTALTILE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.3 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_VERTICALTILE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.3 ve üstü.
Önizleme Sabitleri

imagick::PREVIEW_UNDEFINED (int)
imagick::PREVIEW_ROTATE (int)
imagick::PREVIEW_SHEAR (int)
imagick::PREVIEW_ROLL (int)
imagick::PREVIEW_HUE (int)
imagick::PREVIEW_SATURATION (int)
imagick::PREVIEW_BRIGHTNESS (int)
imagick::PREVIEW_GAMMA (int)
imagick::PREVIEW_SPIFF (int)
imagick::PREVIEW_DULL (int)
imagick::PREVIEW_GRAYSCALE (int)
imagick::PREVIEW_QUANTIZE (int)
imagick::PREVIEW_DESPECKLE (int)
imagick::PREVIEW_REDUCENOISE (int)
imagick::PREVIEW_ADDNOISE (int)
imagick::PREVIEW_SHARPEN (int)
imagick::PREVIEW_BLUR (int)
imagick::PREVIEW_THRESHOLD (int)
imagick::PREVIEW_EDGEDETECT (int)
imagick::PREVIEW_SPREAD (int)
imagick::PREVIEW_SOLARIZE (int)
imagick::PREVIEW_SHADE (int)
imagick::PREVIEW_RAISE (int)
imagick::PREVIEW_SEGMENT (int)
imagick::PREVIEW_SWIRL (int)
imagick::PREVIEW_IMPLODE (int)
imagick::PREVIEW_WAVE (int)
imagick::PREVIEW_OILPAINT (int)
imagick::PREVIEW_CHARCOALDRAWING (int)
imagick::PREVIEW_JPEG (int)
Uygulama Amacı Sabitleri

imagick::RENDERINGINTENT_UNDEFINED (int)
imagick::RENDERINGINTENT_SATURATION (int)
imagick::RENDERINGINTENT_PERCEPTUAL (int)
imagick::RENDERINGINTENT_ABSOLUTE (int)
imagick::RENDERINGINTENT_RELATIVE (int)
Geçişim Sabitleri

imagick::INTERLACE_UNDEFINED (int)
imagick::INTERLACE_NO (int)
imagick::INTERLACE_LINE (int)
imagick::INTERLACE_PLANE (int)
imagick::INTERLACE_PARTITION (int)
imagick::INTERLACE_GIF (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.4 ve üstü.
imagick::INTERLACE_JPEG (int)
imagick::INTERLACE_PNG (int)
Dolgu Kuralı Sabitleri

imagick::FILLRULE_UNDEFINED (int)
imagick::FILLRULE_EVENODD (int)
imagick::FILLRULE_NONZERO (int)
Yalıtım Birimi Sabitleri

imagick::PATHUNITS_UNDEFINED (int)
imagick::PATHUNITS_USERSPACE (int)
imagick::PATHUNITS_USERSPACEONUSE (int)
imagick::PATHUNITS_OBJECTBOUNDINGBOX (int)
Çizgi Uç Türü Sabitleri

imagick::LINECAP_UNDEFINED (int)
imagick::LINECAP_BUTT (int)
imagick::LINECAP_ROUND (int)
imagick::LINECAP_SQUARE (int)
Çizgi Eklem Türü Sabitleri

imagick::LINEJOIN_UNDEFINED (int)
Eklem şekli tanımsız
imagick::LINEJOIN_MITER (int)
Ekleme gönye köşesi şeklini verir
imagick::LINEJOIN_ROUND (int)
Eklem köşesini yuvarlatır
imagick::LINEJOIN_BEVEL (int)
Eklem köşesini kırar
Özkaynak türü sabitleri

imagick::RESOURCETYPE_UNDEFINED (int)
imagick::RESOURCETYPE_AREA (int)
Piksel önbelleğinde bulunabilecek bir görüntünün azami genişlik * yüksekliğini ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_DISK (int)
Piksel önbelleği tarafından kullanılmasına izin verilen azami disk alanı miktarını bayt cinsinden ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_FILE (int)
Azami açık piksel önbellek dosyası sayısını ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_MAP (int)
Piksel önbelleği için ayrılacak azami bellek haritası miktarını bayt cinsinden ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_MEMORY (int)
Yığından piksel önbelleği için ayrılacak azami bellek miktarını bayt cinsinden ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_THREAD (int)
Azami paralel evre sayısını ayarlar. Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.7.8 ve üstü.
Katman Yöntemi Sabitleri

imagick::LAYERMETHOD_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COALESCE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPAREANY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPARECLEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPAREOVERLAY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_DISPOSE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZEPLUS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZEIMAGE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZETRANS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_REMOVEDUPS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_REMOVEZERO (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPOSITE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_MERGE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_FLATTEN (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_MOSAIC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
Yön sabitleri

imagick::ORIENTATION_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_TOPLEFT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_TOPRIGHT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_BOTTOMRIGHT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_BOTTOMLEFT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_LEFTTOP (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_RIGHTTOP (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_RIGHTBOTTOM (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_LEFTBOTTOM (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
Bozunum sabitleri

imagick::DISTORTION_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_AFFINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_AFFINEPROJECTION (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_ARC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BILINEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_PERSPECTIVE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_PERSPECTIVEPROJECTION (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SCALEROTATETRANSLATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_POLYNOMIAL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_POLAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_DEPOLAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BARREL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BARRELINVERSE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SHEPARDS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SENTINEL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
Alfa Kanalı Sabitleri constants

imagick::ALPHACHANNEL_ACTIVATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_DEACTIVATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_RESET (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_SET (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_COPY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_EXTRACT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_OPAQUE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_SHAPE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_TRANSPARENT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
Seyrek Renk Yöntemi Sabitleri

imagick::SPARSECOLORMETHOD_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_BILINEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_POLYNOMIAL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_SPEPARDS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_VORONOI (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
İşlev Sabitleri

imagick::FUNCTION_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
imagick::FUNCTION_POLYNOMIAL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
imagick::FUNCTION_SINUSOID (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
Aradeğerleme Sabitleri

imagick::INTERPOLATE_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_AVERAGE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_BICUBIC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_BILINEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_FILTER (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_INTEGER (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_MESH (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_NEARESTNEIGHBOR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_SPLINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.4 ve üstü.
Titreklik Yöntemi Sabitleri

imagick::DITHERMETHOD_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_NO (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_RIEMERSMA (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_FLOYDSTEINBERG (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
ferenczi dot krisztian at gmail dot com
3 years ago
The `COLOR_OPACITY` doesn't exist if you are using ImageMagick lib 7 or newer version!

Here is the c source code:

#if MagickLibVersion < 0x700
    IMAGICK_REGISTER_CONST_LONG("COLOR_OPACITY", PHP_IMAGICK_COLOR_OPACITY);
#endif

There isn't any information about it anywhere (or I didn't find it)! So, if you want to use it, use the 6 version of lib! You can see the current installed version of lib with this command:

$ identify -version
up
0
guy dot paddock at redbottledesign dot com
3 years ago
I believe the description for imagick::COMPOSITE_MINUS is incorrect. It states:

"Subtracts the source from the target"

But according to ImageMagick's documentation:

"The original method name 'Minus' is a synonym for 'Minus_Dst' meaning 'minus the destination'"

And defines "Minus_Dst" as:
"Src - Dest"

So the description of "imagick::COMPOSITE_MINUS" should be "Subtracts the target from the source"
To Top