PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

COLOR Sabitleri

Renk Türü Sabitleri. Bu sabitler esas olarak ImagickPixel ile kullanılır.

imagick::COLOR_BLACK (int)
Siyah
imagick::COLOR_BLUE (int)
Mavi
imagick::COLOR_CYAN (int)
Turkuaz
imagick::COLOR_GREEN (int)
Yeşil
imagick::COLOR_RED (int)
Kırmızı
imagick::COLOR_YELLOW (int)
Sarı
imagick::COLOR_MAGENTA (int)
Eflatun
imagick::COLOR_OPACITY (int)
Matlık
imagick::COLOR_ALPHA (int)
Alfa
imagick::COLOR_FUZZ (int)
Renk benzerliği.
DISPOSE Sabitleri

Elden Çıkarma Türü Sabitleri

imagick::DISPOSE_UNRECOGNIZED (int)
Tanınmayan elden çıkarma türü
imagick::DISPOSE_UNDEFINED (int)
Tanımsız elden çıkarma türü
imagick::DISPOSE_NONE (int)
Tanımlı elden çıkarma türü yok.
imagick::DISPOSE_BACKGROUND (int)
Artalan
imagick::DISPOSE_PREVIOUS (int)
Önceki
COMPOSITE Sabitleri

Birleştirme İşleci Sabitler

imagick::COMPOSITE_DEFAULT (int)
Öntanımlı birleştirme işleci
imagick::COMPOSITE_UNDEFINED (int)
Tanımsız birleştirme işleci
imagick::COMPOSITE_NO (int)
Hiç birleştirme işleci tanımlanmamış
imagick::COMPOSITE_ADD (int)
Görüntü + görüntü sonucu
imagick::COMPOSITE_ATOP (int)
Sonuç, görüntüle aynı görüntüyü içerir, ancak görüntülerin üst üste bindiği yerde birleşik görüntü bulanıklaşır.
imagick::COMPOSITE_BLEND (int)
Görüntüleri kaynaştır
imagick::COMPOSITE_BUMPMAP (int)
Kaynağın önce gri tonlamaya dönüştürülmesi dışında COMPOSITE_MULTIPLY ile aynıdır.
imagick::COMPOSITE_CLEAR (int)
Hedef Görüntüyü şeffaf yapar
imagick::COMPOSITE_COLORBURN (int)
Kaynak görüntünün yansıtmak için hedef Görüntüyü karartır
imagick::COMPOSITE_COLORDODGE (int)
Kaynak görüntünün yansıtmak için hedef görüntüyü aydınlatır
imagick::COMPOSITE_COLORIZE (int)
Birleşik görüntü kullanarak hedef görüntüyü renklendirir
imagick::COMPOSITE_COPYBLACK (int)
Siyahı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYBLUE (int)
Maviyi kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPY (int)
Kaynak görüntüyü hedef görüntüye kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYCYAN (int)
Turkuazı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYGREEN (int)
Yeşili kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYMAGENTA (int)
Eflatunu kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYOPACITY (int)
Matlığı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYRED (int)
Kırmızıyı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_COPYYELLOW (int)
Sarıyı kaynaktan hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_DARKEN (int)
Hedef görüntüyü karartır
imagick::COMPOSITE_DSTATOP (int)
Kaynağın içinde bulunan hedef bölüm, kaynağın üzerine yerleştirilip hedef yer değiştirilir.
imagick::COMPOSITE_DST (int)
Hedef görüntüye dokunulmaz
imagick::COMPOSITE_DSTIN (int)
Kaynağın içindeki parçaların yerine hedefi yerleştirir
imagick::COMPOSITE_DSTOUT (int)
Kaynağın dışındaki parçaların yerine hedefi yerleştirir
imagick::COMPOSITE_DSTOVER (int)
Hedefe kaynağı yerleştirir
imagick::COMPOSITE_DIFFERENCE (int)
Belirleyici iki renkten koyu olanının açık olandan çıkarır
imagick::COMPOSITE_DISPLACE (int)
Hedef görüntünün piksellerini kaynakta tanımlandığı gibi kaydırır
imagick::COMPOSITE_DISSOLVE (int)
Kaynağı hedefte eritir
imagick::COMPOSITE_EXCLUSION (int)
Daha düşük zıtlıkta görünmesi dışında imagick::COMPOSITE_DIFFERENCE ile aynı etkiyi oluşturur
imagick::COMPOSITE_HARDLIGHT (int)
Kaynak renk değerine bağlı olarak renkleri çoğullar ve ekranlar
imagick::COMPOSITE_HUE (int)
Hedefin renk sıcaklığını kaynakta tanımlandığı gibi değiştirir
imagick::COMPOSITE_IN (int)
Kaynağı hedefe birleştirir
imagick::COMPOSITE_LIGHTEN (int)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi aydınlatır
imagick::COMPOSITE_LUMINIZE (int)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi ışıklandırır
imagick::COMPOSITE_MINUS (int)
Kaynağı hedeften çıkarır
imagick::COMPOSITE_MODULATE (int)
Hedef parlaklığını, doygunluğunu ve renk sıcaklığını kaynakta tanımlandığı gibi modüle eder
imagick::COMPOSITE_MULTIPLY (int)
Hedefi kaynağa çoğullar
imagick::COMPOSITE_OUT (int)
Kaynağın dış kısımlarını hedefle birleştirir
imagick::COMPOSITE_OVER (int)
Kaynağı hedefin üzerinde birleştirir
imagick::COMPOSITE_OVERLAY (int)
Kaynağı hedefin üzerine yerleştirir
imagick::COMPOSITE_PLUS (int)
Kaynağı hedefe ekler
imagick::COMPOSITE_REPLACE (int)
Kaynakla hedefi yer değiştirir
imagick::COMPOSITE_SATURATE (int)
Hedefi kaynakta tanımlandığı gibi ışıkla doyurur
imagick::COMPOSITE_SCREEN (int)
Kaynak ve hedefin eşleniği alınıp çarpıldıktan sonra hedef yer değiştirilir
imagick::COMPOSITE_SOFTLIGHT (int)
Kaynağa bağlı olarak renkleri açık veya koyu yapar
imagick::COMPOSITE_SRCATOP (int)
Hedefin içinde bulunan kaynak bölüm, hedefin üzerinde birleştirilir
imagick::COMPOSITE_SRC (int)
Kaynağı hedefe kopyalar
imagick::COMPOSITE_SRCIN (int)
Hedefin içinde bulunan kaynak bölüm, hedefle yer değiştirilir
imagick::COMPOSITE_SRCOUT (int)
Hedefin dışında bulunan kaynak bölüm, hedefle yer değiştirilir
imagick::COMPOSITE_SRCOVER (int)
Kaynak hedefle yer değiştirir
imagick::COMPOSITE_SUBTRACT (int)
Kaynak görüntüdeki renkler hedef görüntüden çıkarılır
imagick::COMPOSITE_THRESHOLD (int)
Kaynak hedefle, kaynak eşiğinde tanımlandığı gibi birleştirilir
imagick::COMPOSITE_XOR (int)
Hedefin dışında kalan kaynak parçası ile kaynağın dışında kalan hedef parçası birleştirilir
MONTAGEMODE Sabitleri

Montaj Kipi Sabitleri

imagick::MONTAGEMODE_FRAME (int)
imagick::MONTAGEMODE_UNFRAME (int)
imagick::MONTAGEMODE_CONCATENATE (int)
STYLE Sabitleri

Yazı Tipi Tarzı Sabitleri

imagick::STYLE_NORMAL (int)
Normal
imagick::STYLE_ITALIC (int)
Eğik
imagick::STYLE_OBLIQUE (int)
Eğik
imagick::STYLE_ANY (int)
Herhangi biri
FILTER Sabitleri

Süzgeç Sabitleri

imagick::FILTER_UNDEFINED (int)
imagick::FILTER_POINT (int)
imagick::FILTER_BOX (int)
imagick::FILTER_TRIANGLE (int)
imagick::FILTER_HERMITE (int)
imagick::FILTER_HANNING (int)
imagick::FILTER_HAMMING (int)
imagick::FILTER_BLACKMAN (int)
imagick::FILTER_GAUSSIAN (int)
imagick::FILTER_QUADRATIC (int)
imagick::FILTER_CUBIC (int)
imagick::FILTER_CATROM (int)
imagick::FILTER_MITCHELL (int)
imagick::FILTER_LANCZOS (int)
imagick::FILTER_BESSEL (int)
imagick::FILTER_SINC (int)
IMGTYPE Sabitleri

Görüntü Türü Sabitleri

imagick::IMGTYPE_UNDEFINED (int)
imagick::IMGTYPE_BILEVEL (int)
imagick::IMGTYPE_GRAYSCALE (int)
imagick::IMGTYPE_GRAYSCALEMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_PALETTE (int)
imagick::IMGTYPE_PALETTEMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_TRUECOLOR (int)
imagick::IMGTYPE_TRUECOLORMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_COLORSEPARATION (int)
imagick::IMGTYPE_COLORSEPARATIONMATTE (int)
imagick::IMGTYPE_OPTIMIZE (int)
RESOLUTION Sabitleri

Çözünürlük Sabitleri

imagick::RESOLUTION_UNDEFINED (int)
imagick::RESOLUTION_PIXELSPERINCH (int)
imagick::RESOLUTION_PIXELSPERCENTIMETER (int)
COMPRESSION Sabitleri

Sıkıştırma Sabitleri

imagick::COMPRESSION_UNDEFINED (int)
imagick::COMPRESSION_NO (int)
imagick::COMPRESSION_BZIP (int)
imagick::COMPRESSION_FAX (int)
imagick::COMPRESSION_GROUP4 (int)
imagick::COMPRESSION_JPEG (int)
imagick::COMPRESSION_JPEG2000 (int)
imagick::COMPRESSION_LOSSLESSJPEG (int)
imagick::COMPRESSION_LZW (int)
imagick::COMPRESSION_RLE (int)
imagick::COMPRESSION_ZIP (int)
imagick::COMPRESSION_DXT1 (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
imagick::COMPRESSION_DXT3 (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
imagick::COMPRESSION_DXT5 (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.0 ve üstü
PAINT Sabitleri

Boyama Sabitleri

imagick::PAINT_POINT (int)
imagick::PAINT_REPLACE (int)
imagick::PAINT_FLOODFILL (int)
imagick::PAINT_FILLTOBORDER (int)
imagick::PAINT_RESET (int)
GRAVITY Sabitleri

Çekim Yönü Sabitleri

imagick::GRAVITY_NORTHWEST (int)
Kuzeybatı
imagick::GRAVITY_NORTH (int)
Kuzey
imagick::GRAVITY_NORTHEAST (int)
Kuzeydoğu
imagick::GRAVITY_WEST (int)
Batı
imagick::GRAVITY_CENTER (int)
Merkez
imagick::GRAVITY_EAST (int)
Doğu
imagick::GRAVITY_SOUTHWEST (int)
Güneybatı
imagick::GRAVITY_SOUTH (int)
Güney
imagick::GRAVITY_SOUTHEAST (int)
Güneydoğu
STRETCH Sabitleri

Yazı Tipi Karakter Genişliği Sabitleri

imagick::STRETCH_NORMAL (int)
Normal
imagick::STRETCH_ULTRACONDENSED (int)
Çok dar
imagick::STRETCH_CONDENSED (int)
Dar
imagick::STRETCH_SEMICONDENSED (int)
Az dar
imagick::STRETCH_SEMIEXPANDED (int)
Az geniş
imagick::STRETCH_EXPANDED (int)
Geniş
imagick::STRETCH_EXTRAEXPANDED (int)
Çok geniş
imagick::STRETCH_ULTRAEXPANDED (int)
Epeyce geniş
imagick::STRETCH_ANY (int)
Herhangi biri
ALIGN Sabitleri

Hizalama Sabitleri

imagick::ALIGN_UNDEFINED (int)
imagick::ALIGN_LEFT (int)
imagick::ALIGN_CENTER (int)
imagick::ALIGN_RIGHT (int)
DECORATION Sabitleri

Metin Süsleme Sabitleri

imagick::DECORATION_NO (int)
imagick::DECORATION_UNDERLINE (int)
imagick::DECORATION_OVERLINE (int)
imagick::DECORATION_LINETROUGH (int)
NOISE Sabitleri

Gürültü Sabitleri

imagick::NOISE_UNIFORM (int)
imagick::NOISE_GAUSSIAN (int)
imagick::NOISE_MULTIPLICATIVEGAUSSIAN (int)
imagick::NOISE_IMPULSE (int)
imagick::NOISE_LAPLACIAN (int)
imagick::NOISE_POISSON (int)
imagick::NOISE_RANDOM (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
CHANNEL Sabitleri

Kanal Sabitleri

imagick::CHANNEL_UNDEFINED (int)
imagick::CHANNEL_RED (int)
imagick::CHANNEL_GRAY (int)
imagick::CHANNEL_CYAN (int)
imagick::CHANNEL_GREEN (int)
imagick::CHANNEL_MAGENTA (int)
imagick::CHANNEL_BLUE (int)
imagick::CHANNEL_YELLOW (int)
imagick::CHANNEL_ALPHA (int)
imagick::CHANNEL_OPACITY (int)
imagick::CHANNEL_MATTE (int)
imagick::CHANNEL_BLACK (int)
imagick::CHANNEL_INDEX (int)
imagick::CHANNEL_ALL (int)
imagick::CHANNEL_DEFAULT (int)
METRIC Sabitleri

Metrik Sabitleri

imagick::METRIC_UNDEFINED (int)
imagick::METRIC_MEANABSOLUTEERROR (int)
imagick::METRIC_MEANSQUAREERROR (int)
imagick::METRIC_PEAKABSOLUTEERROR (int)
imagick::METRIC_PEAKSIGNALTONOISERATIO (int)
imagick::METRIC_ROOTMEANSQUAREDERROR (int)
PIXEL Sabitleri

Piksel Sabitleri

imagick::PIXEL_CHAR (int)
imagick::PIXEL_DOUBLE (int)
imagick::PIXEL_FLOAT (int)
imagick::PIXEL_INTEGER (int)
Only available for ImageMagick < 7.
imagick::PIXEL_LONG (int)
imagick::PIXEL_QUANTUM (int)
imagick::PIXEL_SHORT (int)
EVALUATE Sabitleri

Değerlendirme İşleci Sabitleri

imagick::EVALUATE_UNDEFINED (int)
imagick::EVALUATE_ADD (int)
imagick::EVALUATE_AND (int)
imagick::EVALUATE_DIVIDE (int)
imagick::EVALUATE_LEFTSHIFT (int)
imagick::EVALUATE_MAX (int)
imagick::EVALUATE_MIN (int)
imagick::EVALUATE_MULTIPLY (int)
imagick::EVALUATE_OR (int)
imagick::EVALUATE_RIGHTSHIFT (int)
imagick::EVALUATE_SET (int)
imagick::EVALUATE_SUBTRACT (int)
imagick::EVALUATE_XOR (int)
imagick::EVALUATE_POW (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_LOG (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLD (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLDBLACK (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_THRESHOLDWHITE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_GAUSSIANNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_IMPULSENOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_LAPLACIANNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_MULTIPLICATIVENOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_POISSONNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_UNIFORMNOISE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_COSINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_SINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
imagick::EVALUATE_ADDMODULUS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.4 ve üstü.
COLORSPACE Sabitleri

Renk Uzayı Sabitleri

imagick::COLORSPACE_UNDEFINED (int)
imagick::COLORSPACE_RGB (int)
imagick::COLORSPACE_GRAY (int)
imagick::COLORSPACE_TRANSPARENT (int)
imagick::COLORSPACE_OHTA (int)
imagick::COLORSPACE_LAB (int)
imagick::COLORSPACE_XYZ (int)
imagick::COLORSPACE_YCBCR (int)
imagick::COLORSPACE_YCC (int)
imagick::COLORSPACE_YIQ (int)
imagick::COLORSPACE_YPBPR (int)
imagick::COLORSPACE_YUV (int)
imagick::COLORSPACE_CMYK (int)
imagick::COLORSPACE_SRGB (int)
imagick::COLORSPACE_HSB (int)
imagick::COLORSPACE_HSL (int)
imagick::COLORSPACE_HWB (int)
imagick::COLORSPACE_REC601LUMA (int)
imagick::COLORSPACE_REC709LUMA (int)
imagick::COLORSPACE_LOG (int)
imagick::COLORSPACE_CMY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
VIRTUALPIXELMETHOD Sabitleri

Sanal Piksel Yöntemi Sabitleri

imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_UNDEFINED (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_BACKGROUND (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_CONSTANT (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_EDGE (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_MIRROR (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TILE (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT (int)
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_MASK (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_BLACK (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_GRAY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_WHITE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.2 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_HORIZONTALTILE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.3 ve üstü.
imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_VERTICALTILE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.3 ve üstü.
PREVIEW Sabitleri

Önizleme Sabitleri

imagick::PREVIEW_UNDEFINED (int)
imagick::PREVIEW_ROTATE (int)
imagick::PREVIEW_SHEAR (int)
imagick::PREVIEW_ROLL (int)
imagick::PREVIEW_HUE (int)
imagick::PREVIEW_SATURATION (int)
imagick::PREVIEW_BRIGHTNESS (int)
imagick::PREVIEW_GAMMA (int)
imagick::PREVIEW_SPIFF (int)
imagick::PREVIEW_DULL (int)
imagick::PREVIEW_GRAYSCALE (int)
imagick::PREVIEW_QUANTIZE (int)
imagick::PREVIEW_DESPECKLE (int)
imagick::PREVIEW_REDUCENOISE (int)
imagick::PREVIEW_ADDNOISE (int)
imagick::PREVIEW_SHARPEN (int)
imagick::PREVIEW_BLUR (int)
imagick::PREVIEW_THRESHOLD (int)
imagick::PREVIEW_EDGEDETECT (int)
imagick::PREVIEW_SPREAD (int)
imagick::PREVIEW_SOLARIZE (int)
imagick::PREVIEW_SHADE (int)
imagick::PREVIEW_RAISE (int)
imagick::PREVIEW_SEGMENT (int)
imagick::PREVIEW_SWIRL (int)
imagick::PREVIEW_IMPLODE (int)
imagick::PREVIEW_WAVE (int)
imagick::PREVIEW_OILPAINT (int)
imagick::PREVIEW_CHARCOALDRAWING (int)
imagick::PREVIEW_JPEG (int)
RENDERINGINTENT Sabitleri

Uygulama Amacı Sabitleri

imagick::RENDERINGINTENT_UNDEFINED (int)
imagick::RENDERINGINTENT_SATURATION (int)
imagick::RENDERINGINTENT_PERCEPTUAL (int)
imagick::RENDERINGINTENT_ABSOLUTE (int)
imagick::RENDERINGINTENT_RELATIVE (int)
INTERLACE Sabitleri

Geçişim Sabitleri

imagick::INTERLACE_UNDEFINED (int)
imagick::INTERLACE_NO (int)
imagick::INTERLACE_LINE (int)
imagick::INTERLACE_PLANE (int)
imagick::INTERLACE_PARTITION (int)
imagick::INTERLACE_GIF (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.4 ve üstü.
imagick::INTERLACE_JPEG (int)
imagick::INTERLACE_PNG (int)
FILLRULE Sabitleri

Dolgu Kuralı Sabitleri

imagick::FILLRULE_UNDEFINED (int)
imagick::FILLRULE_EVENODD (int)
imagick::FILLRULE_NONZERO (int)
PATHUNITS Sabitleri

Yalıtım Birimi Sabitleri

imagick::PATHUNITS_UNDEFINED (int)
imagick::PATHUNITS_USERSPACE (int)
imagick::PATHUNITS_USERSPACEONUSE (int)
imagick::PATHUNITS_OBJECTBOUNDINGBOX (int)
LINECAP Sabitleri

Çizgi Uç Türü Sabitleri

imagick::LINECAP_UNDEFINED (int)
imagick::LINECAP_BUTT (int)
imagick::LINECAP_ROUND (int)
imagick::LINECAP_SQUARE (int)
LINEJOIN Sabitleri

Çizgi Eklem Türü Sabitleri

imagick::LINEJOIN_UNDEFINED (int)
Eklem şekli tanımsız
imagick::LINEJOIN_MITER (int)
Ekleme gönye köşesi şeklini verir
imagick::LINEJOIN_ROUND (int)
Eklem köşesini yuvarlatır
imagick::LINEJOIN_BEVEL (int)
Eklem köşesini kırar
RESOURCETYPE Sabitleri

Özkaynak Türü Sabitleri

imagick::RESOURCETYPE_UNDEFINED (int)
imagick::RESOURCETYPE_AREA (int)
Piksel önbelleğinde bulunabilecek bir görüntünün azami genişlik * yüksekliğini ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_DISK (int)
Piksel önbelleği tarafından kullanılmasına izin verilen azami disk alanı miktarını bayt cinsinden ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_FILE (int)
Azami açık piksel önbellek dosyası sayısını ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_MAP (int)
Piksel önbelleği için ayrılacak azami bellek haritası miktarını bayt cinsinden ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_MEMORY (int)
Yığından piksel önbelleği için ayrılacak azami bellek miktarını bayt cinsinden ayarlar.
imagick::RESOURCETYPE_THREAD (int)
Azami paralel evre sayısını ayarlar. Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.7.8 ve üstü.
LAYERMETHOD Sabitleri

Katman Yöntemi Sabitleri

imagick::LAYERMETHOD_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COALESCE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPAREANY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPARECLEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPAREOVERLAY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_DISPOSE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZEPLUS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.2.9 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZEIMAGE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_OPTIMIZETRANS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_REMOVEDUPS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_REMOVEZERO (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_COMPOSITE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_MERGE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_FLATTEN (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
imagick::LAYERMETHOD_MOSAIC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.7 ve üstü.
ORIENTATION Sabitleri

Yön Sabitleri

imagick::ORIENTATION_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_TOPLEFT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_TOPRIGHT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_BOTTOMRIGHT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_BOTTOMLEFT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_LEFTTOP (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_RIGHTTOP (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_RIGHTBOTTOM (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
imagick::ORIENTATION_LEFTBOTTOM (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.0 ve üstü.
DISTORTION Sabitleri

Bozunum Sabitleri

imagick::DISTORTION_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_AFFINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_AFFINEPROJECTION (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_ARC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BILINEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_PERSPECTIVE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_PERSPECTIVEPROJECTION (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SCALEROTATETRANSLATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_POLYNOMIAL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_POLAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_DEPOLAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BARREL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_BARRELINVERSE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SHEPARDS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DISTORTION_SENTINEL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
ALPHACHANNEL Sabitleri

Alfa Kanalı Sabitleri

imagick::ALPHACHANNEL_ACTIVATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_DEACTIVATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_RESET (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_SET (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_COPY (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_EXTRACT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_OPAQUE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_SHAPE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_TRANSPARENT (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_BACKGROUND (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.5.3 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_REMOVE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.7.8 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_ASSOCIATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.9.0 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_DISSOCIATE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.9.0 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_ON (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 7.0.0 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_OFF (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 7.0.0 ve üstü.
imagick::ALPHACHANNEL_DISCRETE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 7.0.0 ve üstü.
SPARSECOLORMETHOD Sabitleri

Seyrek Renk Yöntemi Sabitleri

imagick::SPARSECOLORMETHOD_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_BILINEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_POLYNOMIAL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_SPEPARDS (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::SPARSECOLORMETHOD_VORONOI (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
FUNCTION Sabitleri

İşlev Sabitleri

imagick::FUNCTION_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
imagick::FUNCTION_POLYNOMIAL (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
imagick::FUNCTION_SINUSOID (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.9 ve üstü.
INTERPOLATE Sabitleri

Aradeğerleme Sabitleri

imagick::INTERPOLATE_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_AVERAGE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_BICUBIC (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_BILINEAR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_FILTER (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_INTEGER (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_MESH (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_NEARESTNEIGHBOR (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.2 ve üstü.
imagick::INTERPOLATE_SPLINE (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.3.4 ve üstü.
DITHERMETHOD Sabitleri

Titreklik Yöntemi Sabitleri

imagick::DITHERMETHOD_UNDEFINED (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_NO (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_RIEMERSMA (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
imagick::DITHERMETHOD_FLOYDSTEINBERG (int)
Bu sabitini kullanılabilmesi için gerekli ImageMagick kütüphanesinin sürüm numarası: 6.4.6 ve üstü.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
ferenczi dot krisztian at gmail dot com
6 years ago
The `COLOR_OPACITY` doesn't exist if you are using ImageMagick lib 7 or newer version!

Here is the c source code:

#if MagickLibVersion < 0x700
IMAGICK_REGISTER_CONST_LONG("COLOR_OPACITY", PHP_IMAGICK_COLOR_OPACITY);
#endif

There isn't any information about it anywhere (or I didn't find it)! So, if you want to use it, use the 6 version of lib! You can see the current installed version of lib with this command:

$ identify -version
up
0
guy dot paddock at redbottledesign dot com
6 years ago
I believe the description for imagick::COMPOSITE_MINUS is incorrect. It states:

"Subtracts the source from the target"

But according to ImageMagick's documentation:

"The original method name 'Minus' is a synonym for 'Minus_Dst' meaning 'minus the destination'"

And defines "Minus_Dst" as:
"Src - Dest"

So the description of "imagick::COMPOSITE_MINUS" should be "Subtracts the target from the source"
To Top