PHPCon Poland 2024

IntlIterator::next

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlIterator::nextMove forward to the next element

Açıklama

public IntlIterator::next(): void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top