Statement on glibc/iconv Vulnerability

IntlIterator::valid

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlIterator::validCheck if current position is valid

Açıklama

public IntlIterator::valid(): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top