PHP 7.4.0RC2 Released!

Giriş

Bzip2 işlevleri bzip2 (.bz2) sıkıştırılmış dosyalarını şeffaf olarak okuyup yazmakta kullanılır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top