PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Giriş

Bzip2 işlevleri bzip2 (.bz2) sıkıştırılmış dosyalarını şeffaf olarak okuyup yazmakta kullanılır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top