PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Giriş

Basit XML eklentisi, XML belgeleri, normal özellik seçicileri ve dizi yineleyicileri ile işleyebilen bir nesneye dönüştürmeyi kolaylaştıran araçları içerir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top