PHP 8.1.28 Released!

Giriş

win32service eklentisi tamamen Windows'a özgü bir eklenti olup PHP'nin hizmetleri başlatmak, durdurmak ve hizmet dışı bırakmak, hatta PHP betiklerinin birer hizmet olarak çalıştırılmasını temin için hizmet denetim yöneticisi ile iletişimini sağlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top