PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Örnekler

Örnek 1 - Bir PHP betiğinin hizmet olarak çalışacağını belirtmek

<?php
win32_create_service
(array(
    
'service'     => 'dummyphp',                                           # hizmetin ismi
    
'display'     => 'sample dummy PHP service',                           # kısa açıklama
    
'description' => 'This is a dummy Windows service created using PHP.'# uzun açıklama
    
'params'      => '"' __FILE__ '"  run',                            # betiğin yolu ve değiştirgeleri
));
?>

Örnek 2 - Bir hizmeti kullanımdan kaldırmak

<?php
win32_delete_service
('dummyphp');
?>

Örnek 3 - Bir hizmet olarak çalıştırmak

<?php
if ($argv[1] == 'run') {
  
win32_start_service_ctrl_dispatcher('dummyphp');

  while (
WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP != win32_get_last_control_message()) {
    
# İşlemler burada.
    # Döngüyü yinelemeden önce 30 saniyeden fazla beklememeye çalış
  
}
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top