PHPCon Poland 2024

Örnekler

Örnek 1 - Bir PHP betiğinin hizmet olarak çalışacağını belirtmek

<?php
win32_create_service
(array(
'service' => 'dummyphp', # hizmetin ismi
'display' => 'sample dummy PHP service', # kısa açıklama
'description' => 'This is a dummy Windows service created using PHP.', # uzun açıklama
'params' => '"' . __FILE__ . '" run', # betiğin yolu ve bağımsız değişkenleri
));
?>

Örnek 2 - Bir hizmeti kullanımdan kaldırmak

<?php
win32_delete_service
('dummyphp');
?>

Örnek 3 - Bir hizmet olarak çalıştırmak

<?php
if ($argv[1] == 'run') {
win32_start_service_ctrl_dispatcher('dummyphp');

while (
WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP != win32_get_last_control_message()) {
# İşlemler burada.
# Döngüyü yinelemeden önce 30 saniyeden fazla beklememeye çalış
}
}
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top