PHP 8.1.28 Released!

Giriş

XMLReader eklentisi bir XML çözümleyicisidir. Belge akımı üzerinde her düğümde durarak bir imleç gibi hareket eder.

Kodlama

libxml dahili olarak UTF-8 kullandığından alınan içeriğin daima UTF-8 kodlanmış olması gerekir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top