IteratorIterator::next

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

IteratorIterator::nextForward to the next element

Açıklama

public IteratorIterator::next(): void

Forward to the next element.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top