PHPCon Poland 2024

IteratorIterator::rewind

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

IteratorIterator::rewindRewind to the first element

Açıklama

public IteratorIterator::rewind(): void

Rewinds to the first element.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top