PHP 7.4.8 Released!

Deyim Ayrımı

C ya da Perl'de olduğu gibi, PHP de deyimlerin birbirlerinden her bir deyimin sonuna konulacak noktalı virgülle ayrılmasını gerektirir. Bir PHP kod bloğunun sonunda yer alan kapanış etiketi kendinden önceki deyim için noktalı virgül işlevi görür; yani, bir PHP bloğunun son satırının sonuna noktalı virgül koymak zorunda değilsiniz. Kapanış etiketi aynı zamanda satırsonu karakterini de kendisi ekleyecektir.

<?php
    
echo 'Bu bir denemedir';
?>

<?php echo 'Bu bir denemedir' ?>

<?php echo 'Son kapanış etiketini koymadık';

Bilginize:

Dosya sonunda PHP kapanış etiketini kullanmak isteğe bağlıdır, hatta dosya sonlarında istemdışı boş satırlar oluşması gibi durumlarda include, require gibi işlevlerin kullanımında yararlı bile olabilir, dahası sonradan yanıta başlık eklemeye devam edebilirsiniz. Bu özellik ayrıca, çıktı tamponlama kullanıyorsanız ve betiğe include ile eklediğiniz dosyalar tarafından üretilen kısımların sonunda gereksiz boş satırların oluşmasını istemediğinizde de işe yarar.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
145
Krishna Srikanth
13 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
To Top