PHPerKaigi 2024

Deyim Ayrımı

C ya da Perl'de olduğu gibi, PHP de deyimlerin birbirlerinden her bir deyimin sonuna konulacak noktalı virgülle ayrılmasını gerektirir. Bir PHP kod bloğunun sonunda yer alan kapanış etiketi kendinden önceki deyim için noktalı virgül işlevi görür; yani, bir PHP bloğunun son satırının sonuna noktalı virgül koymak zorunda değilsiniz. Kapanış etiketi aynı zamanda satırsonu karakterini de kendisi ekleyecektir.

Örnek 1 - Sondaki satırsonu karakterini kapsayan kapanış etiketini gösteren örnek

Satırsonu karakteri yok
<?= "Ama şimdi var" ?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Some textSatırsonu karakteri yok
Ama şimdi var

PHP ayrıştırıcısına girme ve çıkma örnekleri:

<?php
echo 'Bu bir denemedir';
?>

<?php echo 'Bu bir denemedir' ?>

<?php echo 'Son kapanış etiketini koymadık';

Bilginize:

Dosya sonunda PHP kapanış etiketini kullanmak isteğe bağlıdır, hatta dosya sonlarında istemdışı boş satırlar oluşması gibi durumlarda include, require gibi işlevlerin kullanımında yararlı bile olabilir, dahası sonradan yanıta başlık eklemeye devam edebilirsiniz. Bu özellik ayrıca, çıktı tamponlama kullanıyorsanız ve betiğe include ile eklediğiniz dosyalar tarafından üretilen kısımların sonunda gereksiz boş satırların oluşmasını istemediğinizde de işe yarar.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
66
Krishna Srikanth
17 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
10
M1001
1 year ago
You are also able to write more than one statement in one line, just separating with a semicolon, example:

<?php
echo "a"; echo "b"; echo "c";
#The output will be "abc" with no errors
?>
To Top