HTML'den Kaçmak

Başlangıç ve bitiş etiketlerinin dışında kalan her şey PHP çözümleyicisi tarafından gözardı edilerek PHP dosyalarının karışık içeriğe sahip olabilmesi sağlanır. Çoğu zaman, bu örnekte olduğu gibi PHP'nin HTML içine gömülmüş olduğunu göreceksiniz.

<p>Bu bölüm PHP tarafından gözardı edilecek ve tarayıcıda gösterilecektir.</p>
<?php echo 'Bu bölüm PHP tarafından çözümlenecektir.'; ?>
<p>Bu bölüm de PHP tarafından gözardı edilecek ve tarayıcıda gösterilecektir.</p>
Bu beklendiği gibi çalışır, çünkü PHP çözümleyicisi ?> kapanış etiketine rastlayınca (hemen ardından bir satırsonu karakteri gelmesi durumu hariç - bak: deyim ayırma) başka bir açılış etiketine rastlayıncaya kadar (etiketin koşullu bir ifadenin ortasında olması durumu hariç - bu durumda çözümleyici neyin atlanacağına karar vermek için ifadenin sonucun saptamaya çalışacaktır) herşeyi çıktılamaya başlar. Aşağıdaki örneğe bakınız:

Yapıların koşullu kullanımı

Örnek 1 - Koşul kullanan gelişmiş önceleme

<?php if (ifade == true): ?>
İfade doğruysa bu gösterilir.
<?php else: ?>
İfade doğru değilse bu gösterilir.
<?php endif; ?>
?>
Bu örnekte PHP, açılış/kapanış etiketlerinin dışında olsa bile koşulun karşılanmadığı blokları atlayacaktır, çünkü PHP yorumlayıcısı koşulun karşılanmadığı durumda koşulun içinde bulunan blokları atlar.

Büyük metin bloklarını görüntülemek istediğimizde PHP'yi çözümleme kipinden çıkartmak çoğu zaman tüm metni echo ya da print ile görüntülemekten daha verimlidir.

Bilginize:

PHP'yi XML ya da XHTML içine gömmek istiyorsanız standartlarla uyumlu kalabilmek için normal PHP <?php ?> etiketlerini kullanmalısınız.

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
383
quickfur at quickfur dot ath dot cx
13 years ago
When the documentation says that the PHP parser ignores everything outside the <?php ... ?> tags, it means literally EVERYTHING. Including things you normally wouldn't consider "valid", such as the following:

<html><body>
<p<?php if ($highlight): ?> class="highlight"<?php endif;?>>This is a paragraph.</p>
</body></html>

Notice how the PHP code is embedded in the middle of an HTML opening tag. The PHP parser doesn't care that it's in the middle of an opening tag, and doesn't require that it be closed. It also doesn't care that after the closing ?> tag is the end of the HTML opening tag. So, if $highlight is true, then the output will be:

<html><body>
<p class="highlight">This is a paragraph.</p>
</body></html>

Otherwise, it will be:

<html><body>
<p>This is a paragraph.</p>
</body></html>

Using this method, you can have HTML tags with optional attributes, depending on some PHP condition. Extremely flexible and useful!
up
80
ravenswd at gmail dot com
14 years ago
One aspect of PHP that you need to be careful of, is that ?> will drop you out of PHP code and into HTML even if it appears inside a // comment. (This does not apply to /* */ comments.) This can lead to unexpected results. For example, take this line:

<?php
$file_contents
= '<?php die(); ?>' . "\n";
?>

If you try to remove it by turning it into a comment, you get this:

<?php
// $file_contents = '<?php die(); ?>' . "\n";
?>

Which results in ' . "\n"; (and whatever is in the lines following it) to be output to your HTML page.

The cure is to either comment it out using /* */ tags, or re-write the line as:

<?php
$file_contents
= '<' . '?php die(); ?' . '>' . "\n";
?>
up
14
sgurukrupa at gmail dot com
10 years ago
Although not specifically pointed out in the main text, escaping from HTML also applies to other control statements:

<?php for ($i = 0; $i < 5; ++$i): ?>
Hello, there!
<?php endfor; ?>

When the above code snippet is executed we get the following output:

Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
up
-1
gazianis005 at gmail dot com
1 year ago
There are two types of escaping from HTML.
1.Normal escaping of using outside of a pair of opening and closing tag
2.Advance escaping of using conditions.

Example of normal escaping

<p>This is going to be ignored by the php parser and displayed by the browser</p>
<?php echo 'This is going to be parsed';?>
<>This will also ignored by the php parser and displayed by the browser</>

Example of advanced escaping

<?php if($expression == true): ?>
This will show if expression is true
<?php else : ?>
Otherwise this will show
<?php endif ;?>
To Top