LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

Gönderimi Tanımsız Yapmak

Bir gönderimi unset() ile tanımsız yapmakla aslında değişken ismiyle değeri arasındaki bağlantıyı bozmuş olursunuz, değişkeni içeriksiz bırakmış olmazsınız (aynı değeri gösteren iki değişkenden sadece birini ortadan kaldırmış olursunuz). Örnek:

<?php
$a 
1;
$b =& $a;
unset(
$a);
?>
Burada $b değil $a tanımsız olur.

Bu işlem, Unix unlink komutunun yaptığı işlemden pek de farklı değildir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top