PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

LuaClosure::__invoke

(PECL lua >=0.9.0)

LuaClosure::__invokeInvoke luaclosure

Açıklama

public LuaClosure::__invoke(mixed ...$args): void

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

args

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 LuaClosure::__invoke()example

<?php
$lua 
= new Lua();
$closure $lua->eval(<<<CODE
    return (function ()
        print("hello world")
    end)
CODE
);

$lua->call($closure);
$closure();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

hello worldhello world
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top