Gereksinimler

Eposta işlevlerinin kullanılabilmesi için PHP'nin derlenmesi sırasında sendmail çalıştırılabilirine erişebilmesi gerekir. Eğer qmail, postfix gibi başka bir eposta gönderme programı kullanıyorsanız PHP'nin, bunların sendmail sarmalayıcılarını kullandığından emin olmalısınız. PHP, sendmail dosyasını önce PATH ortam değişkenindeki yollarda arar. Bulamazsa şu yolları arar: /usr/bin:/usr/sbin:/usr/etc:/etc:/usr/ucblib:/usr/lib. sendmail dosyasının PATH ortam değişkenindeki yollardan birinde bulunmasını sağlarsanız iyi olur. Ayrıca, PHP'yi derleyen kullanıcının da sendmail çalıştırılabilirine erişimi olması gerekir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top