PHP 8.1.28 Released!

Kurulum

mbstring öntanımlı olarak etkin modüllerden biri değildir, yani PHP'yi derlerken etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için Yapılandırma ve Kurulum bölümüne bakınız.

mbstring modülü ile ilgili yapılandırma seçenekleri:

  • --enable-mbstring: mbstring işlevlerini etkin kılar. mbstring işlevleri kullanmak istiyorsanız yapılandırma seçeneklerinize bunu da dahil etmelisiniz.

    mbstring modülü libmbfl kütüphanesini gerektirir. Bu kütüphane mbstring ile birlikte gelmektedir. PHP 7.3.0 öncesinde, libmbfl sistemde zaten kuruluysa, kurulu kütüphanenin kullanılması için --with-libmbfl[=DiZiN] seçeneğini belirtebilirsiniz.

  • --disable-mbregex: Çok baytlı karakter destekli düzenli ifade işlevlerini iptal eder.

    Oniguruma, çok baytlı karakter destekli düzenli ifade işlevleri için gereklidir. PHP 7.4.0'dan itibaren pkg-config, libonig kütüphanesini saptamak için kullanılmaktadır. PHP 7.4.0'dan önce Oniguruma, mbstring ile paketlenmişti, ancak --with-onig[=DIR] seçeneği ile önceden yüklenmiş bir libonig'e rağmen derleme yapmak mümkündü.

    Çok baytlı regex geriye dönük sınamasını --disable-mbregex-backtrack seçeneğini belirterek iptal etmek mümkündür.

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
3
andreas dot sf93 at gmail dot com
1 year ago
Install mbstring :

-Linux/debian:

# Correct command

sudo apt install php-mbstring
up
-34
Ajay Jha
1 year ago
yum install php-mbstring
service httpd restart
up
-38
cba dot allende at gmail dot com
1 year ago
Install mbstring :

-Linux/debian:

apt-get install php- mbstring
To Top