PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Kurulum

mbstring öntanımlı olarak etkin modüllerden biri değildir, yani PHP'yi derlerken etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için Yapılandırma ve Kurulum bölümüne bakınız.

mbstring modülü ile ilgili yapılandırma seçenekleri:

  • --enable-mbstring: mbstring işlevlerini etkin kılar. mbstring işlevleri kullanmak istiyorsanız yapılandırma seçeneklerinize bunu da dahil etmelisiniz.

    mbstring modülü libmbfl kütüphanesini gerektirir. Bu kütüphane mbstring ile birlikte gelmektedir. PHP 7.3.0 öncesinde, libmbfl sistemde zaten kuruluysa, kurulu kütüphanenin kullanılması için --with-libmbfl[=DiZiN] seçeneğini belirtebilirsiniz.

  • --disable-mbregex: Çok baytlı karakter destekli düzenli ifade işlevlerini iptal eder.

    Oniguruma, çok baytlı karakter destekli düzenli ifade işlevleri için gereklidir. PHP 7.4.0'dan itibaren pkg-config, libonig kütüphanesini saptamak için kullanılmaktadır. PHP 7.4.0'dan önce Oniguruma, mbstring ile paketlenmişti, ancak --with-onig[=DIR] seçeneği ile önceden yüklenmiş bir libonig'e rağmen derleme yapmak mümkündü.

    Çok baytlı regex geriye dönük sınamasını --disable-mbregex-backtrack seçeneğini belirterek iptal etmek mümkündür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top