PHPCon Poland 2024

Özkaynak Türleri

mcrypt_module_open() işlevi bir şifreleme tanıtıcısı döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top