PHP 8.0.3 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Mcrypt dört şifreleme kipinde çalışabilir: CBC, OFB, CFB ve ECB. Sisteminizde libmcrypt-2.4.x veya üstü bir sürüm kuruluysa işlevler nOFB küme şifreleme kipinde ve STREAM kipinde çalışabilir. Desteklenen tüm şifreleme kiplerini kendileri için tanımlanmış sabitler ve bunların açıklamaları olarak aşağıda bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Applied Cryptography by Schneier (ISBN 0-471-11709-9) kitabına bakınız.

  • MCRYPT_MODE_ECB (elektronik kod defteri), başka anahtarları şifrelemek gibi rasgele veri için elverişlidir. Veri küçük ve rasgele olduğundan ECB'nin yetersizliklerinin olumsuz etkileri yararlı hale gelir.
  • MCRYPT_MODE_CBC (şifre bloğu zinciri ) özellikle güvenliğin ECB'ye göre belirgin şekilde arttırılmasının gerektiği şifreli dosyalar için elverişlidir.
  • MCRYPT_MODE_CFB (şifre geribesleme), baytların tek tek şifrelenmesini gerektiren bayt akımlarının şifrelenmesi için en iyi kiptir.
  • MCRYPT_MODE_OFB (8 bitlik çıktı geribeslemesi) kipi ile CFB arasında seçim yapılacaksa, hata yayılımına katlanılamayacak uygulamalarda OFB tercih edilebilirse de 8 bitlik kipte çalıştığından güvenilir değildir, dolayısıyla kullanımı önerilmez.
  • MCRYPT_MODE_NOFB (n bitlik çıktı geribeslemesi)), algoritmaya özgü küme genişliğinde çalıştığından OFB'ye göre daha güvenilirdir.
  • MCRYPT_MODE_STREAM, "WAKE", "RC4" gibi başka akım algoritmalarını da içeren ek bir kiptir.

Diğer bazı kipler ve rasgele sayı üreteci sabitleri

MCRYPT_ENCRYPT (integer)
MCRYPT_DECRYPT (integer)
MCRYPT_DEV_RANDOM (integer)
MCRYPT_DEV_URANDOM (integer)
MCRYPT_RAND (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
gordon at vixo dot com
8 years ago
These constants don't cover all the possible options.

There are two constants:
MCRYPT_MODE_OFB
MCRYPT_MODE_NOFB

These relate to using OFB mode in 8-bit feedback mode and using the same feedback length as the key

There is one constant
MCRYPT_MODE_CFB which uses 8-bit feedback mode

There ought to be a constant
MCRYPT_MODE_NCFB which uses the same feedback length as the key.

In fact you can just use the option 'ncfb' in mycrypt
up
-16
Andrey Andreev
6 years ago
You can just use strings instead of the constants ... they are useless and lacking for other modes that are fully supported. Here's a list:

cbc
ecb
ofb
nofb
cfb
ncfb
ctr
stream
To Top