PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Mcrypt dört şifreleme kipinde çalışabilir: CBC, OFB, CFB ve ECB. Sisteminizde libmcrypt-2.4.x veya üstü bir sürüm kuruluysa işlevler nOFB küme şifreleme kipinde ve STREAM kipinde çalışabilir. Desteklenen tüm şifreleme kiplerini kendileri için tanımlanmış sabitler ve bunların açıklamaları olarak aşağıda bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Applied Cryptography by Schneier (ISBN 0-471-11709-9) kitabına bakınız.

  • MCRYPT_MODE_ECB (elektronik kod defteri) çoğu amaç için genellikle uygun olmayan bir blok şifreleme kipidir. Bu kipin kullanılması önerilmez.
  • MCRYPT_MODE_CBC (şifre bloğu zinciri ) ECB kipinden belirgin şekilde daha güvenli olan bir blok şifreleme kipidir.
  • MCRYPT_MODE_CFB (8 bitlik kipte şifre geribeslemesi) bir akım şifreleme kipidir. CFB'den ziyade NCFB kipini kullanmanız önerilir.
  • MCRYPT_MODE_OFB (8 bitlik kipte çıktı geribeslemesi) bir akım şifreleme kipi olup, CFB arasında seçim yapılacaksa, hata yayılımına katlanılamayacak uygulamalarda OFB tercih edilebilir. 8 bitlik kipte çalıştığından güvenilir değildir, dolayısıyla kullanımı önerilmez.
  • MCRYPT_MODE_NOFB (n bitlik kipte çıktı geribeslemesi)) kipi OFB kipi ile karşılaştırılabilir, fakat algoritmaya özgü tam küme genişliğinde çalışır.
  • MCRYPT_MODE_STREAM, "WAKE", "RC4" gibi başka akım algoritmalarını da içeren ek bir kiptir.

Mcrypt, önceden tanımlanmış sabitleri olmayan başka çalışma kiplerini de destekler. Bunlar eksik sabitlerin yerine bir dizge aktararak kullanılabilir.

  • "ctr" (sayaç kipi) bir akım şifreleme kipidir.
  • "ncfb" (n bitlik kipte şifre geribeslemesi) kipi CFB kipiyle karşılaştırılabilir, fakat algoritmaya özgü tam küme genişliğinde çalışır.

Diğer bazı kipler ve rasgele sayı üreteci sabitleri

MCRYPT_ENCRYPT (int)
MCRYPT_DECRYPT (int)
MCRYPT_DEV_RANDOM (int)
MCRYPT_DEV_URANDOM (int)
MCRYPT_RAND (int)

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
gordon at vixo dot com
11 years ago
These constants don't cover all the possible options.

There are two constants:
MCRYPT_MODE_OFB
MCRYPT_MODE_NOFB

These relate to using OFB mode in 8-bit feedback mode and using the same feedback length as the key

There is one constant
MCRYPT_MODE_CFB which uses 8-bit feedback mode

There ought to be a constant
MCRYPT_MODE_NCFB which uses the same feedback length as the key.

In fact you can just use the option 'ncfb' in mycrypt
up
-18
Andrey Andreev
10 years ago
You can just use strings instead of the constants ... they are useless and lacking for other modes that are fully supported. Here's a list:

cbc
ecb
ofb
nofb
cfb
ncfb
ctr
stream
To Top