MongoDB\BSON\Int64::unserialize

(mongodb >=1.5.0)

MongoDB\BSON\Int64::unserializeUnserialize an Int64

Açıklama

final public MongoDB\BSON\Int64::unserialize(string $data): void

Bağımsız Değişkenler

data

The serialized MongoDB\BSON\Int64.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top