MongoDB\Driver\ReadPreference::getMode

(mongodb >=1.0.0)

MongoDB\Driver\ReadPreference::getModeReturns the ReadPreference's "mode" option

Açıklama

final public MongoDB\Driver\ReadPreference::getMode(): int

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the ReadPreference's "mode" option.

Hatalar/İstisnalar

Örnekler

Örnek 1 MongoDB\Driver\ReadPreference::getMode() example

<?php

$rp
= new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_PRIMARY);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_PRIMARY_PREFERRED);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_SECONDARY);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_SECONDARY_PREFERRED);
var_dump($rp->getMode());

$rp = new MongoDB\Driver\ReadPreference(MongoDB\Driver\ReadPreference::RP_NEAREST);
var_dump($rp->getMode());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(1)
int(5)
int(2)
int(6)
int(10)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top