PHP Conference China 2020

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

PHP 4.3.0 sürümünden itibaren mysql_connect() ve mysql_pconnect() işlevleri için fazladan istemci seçenekleri tanımlanabilmektedir. Aşağıdaki sabitler tanımlanmıştır:

MySQL istemci sabitleri
Sabit Açıklama
MYSQL_CLIENT_COMPRESS Sıkıştırma protokolü kullan
MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE İşlev isimlerinden sonra boşluğa izin ver
MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE Bağlantıyı kapatmadan önce (wait_timeout yerine) interactive_timeout saniye hareketsizliğe izin ver. İstemci oturumunun wait_timeout değişkeninin değeri oturumun interactive_timeout değişkenine atanır.
MYSQL_CLIENT_SSL SSL şifrelemesi kullan. Bu seçenek MySQL istemci kütüphanesinin sadece 4.x veya daha yeni sürümlerinde kullanılabilir. 3.23.x sürümü hem PHP 4 ile hem de PHP 5'in Windows çalıştırılabilir dosyaları ile birlikte gelir.

mysql_fetch_array() işlevi farklı türlerdeki sonuç dizileri için bir sabit kullanır. Şu sabitler tanımlanmıştır:

MySQL veri çekme sabitleri
Sabit Açıklama
MYSQL_ASSOC Sütunlar indisi alan adı olan bir dizi olarak döndürülür.
MYSQL_BOTH Sütunlar, hem alan adı anahtarlı hem de sayısal indisli bir dizi olarak döndürülür.
MYSQL_NUM Sütunlar, alanları sayısal indisli bir dizi olarak döndürülür. Bu indis 0'dan başlar.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
8
pcdinh at phpvietnam dot net
10 years ago
Other client flags extracted from MySQL client source

#define CLIENT_LONG_PASSWORD 1 /* new more secure passwords */
#define CLIENT_FOUND_ROWS 2 /* Found instead of affected rows */
#define CLIENT_LONG_FLAG 4 /* Get all column flags */
#define CLIENT_CONNECT_WITH_DB 8 /* One can specify db on connect */
#define CLIENT_NO_SCHEMA 16 /* Don't allow database.table.column */
#define CLIENT_COMPRESS 32 /* Can use compression protocol */
#define CLIENT_ODBC 64 /* Odbc client */
#define CLIENT_LOCAL_FILES 128 /* Can use LOAD DATA LOCAL */
#define CLIENT_IGNORE_SPACE 256 /* Ignore spaces before '(' */
#define CLIENT_PROTOCOL_41 512 /* New 4.1 protocol */
#define CLIENT_INTERACTIVE 1024 /* This is an interactive client */
#define CLIENT_SSL 2048 /* Switch to SSL after handshake */
#define CLIENT_IGNORE_SIGPIPE 4096 /* IGNORE sigpipes */
#define CLIENT_TRANSACTIONS 8192 /* Client knows about transactions */
#define CLIENT_RESERVED 16384 /* Old flag for 4.1 protocol */
#define CLIENT_SECURE_CONNECTION 32768 /* New 4.1 authentication */
#define CLIENT_MULTI_STATEMENTS 65536 /* Enable/disable multi-stmt support */
#define CLIENT_MULTI_RESULTS 131072 /* Enable/disable multi-results */
#define CLIENT_REMEMBER_OPTIONS (((ulong) 1) << 31)
up
6
frak at gingerhq dot net
9 years ago
If you're using stored procedures and mysql_error() returns "PROCEDURE storedProcedureName can't return a result set in the given context", you need to pass an additional flag (CLIENT_MULTI_RESULTS) to mysql_connect() as such:
mysql_connect($hostname, $username, $password, true, 131072);

Some other sources say that you should use 65536. 65536 is actually the flag to allow multiple statements in a single mysql_query(), and is a security issue. The reason it allows you to receive results from stored procedures is because it implies 131072. To be safe, use 131072 over 65536.
up
-2
Contact at LinuxIntro dot com
11 years ago
When you connect and expect to use a stored procedure,you must pass a special flag to MySQL via the connect command, otherwise you will not get the results returned, and it will result in this error:
PROCEDURE AlexGrim.GetStats_ForumCategories can't return a result set in the given context

To fix this, change you connection string, adding ",false,65536" as the last 2 fields:
$this->con = mysql_connect($this->h,$this->u,$this->p,false,65536);
To Top