Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

mysql_connect() ve mysql_pconnect() işlevleri için fazladan istemci seçenekleri tanımlanabilmektedir. Aşağıdaki sabitler tanımlanmıştır:

MySQL istemci sabitleri
Sabit Açıklama
MYSQL_CLIENT_COMPRESS Sıkıştırma protokolü kullan
MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE İşlev isimlerinden sonra boşluğa izin ver
MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE Bağlantıyı kapatmadan önce (wait_timeout yerine) interactive_timeout saniye hareketsizliğe izin ver. İstemci oturumunun wait_timeout değişkeninin değeri oturumun interactive_timeout değişkenine atanır.
MYSQL_CLIENT_SSL SSL şifrelemesi kullan. Bu seçenek MySQL istemci kütüphanesinin sadece 4.x veya daha yeni sürümlerinde kullanılabilir. 3.23.x sürümü hem PHP 4 ile hem de PHP 5'in Windows çalıştırılabilir dosyaları ile birlikte gelir.

mysql_fetch_array() işlevi farklı türlerdeki sonuç dizileri için bir sabit kullanır. Şu sabitler tanımlanmıştır:

MySQL veri çekme sabitleri
Sabit Açıklama
MYSQL_ASSOC Sütunlar indisi alan adı olan bir dizi olarak döndürülür.
MYSQL_BOTH Sütunlar, hem alan adı anahtarlı hem de sayısal indisli bir dizi olarak döndürülür.
MYSQL_NUM Sütunlar, alanları sayısal indisli bir dizi olarak döndürülür. Bu indis 0'dan başlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top