MySQL eklentisi temel kullanım

Bu basit örnek bir MySQL sunucuya nasıl bağlanılacağını, bir sorgunun nasıl çalıştırılacağını, sonuç satırlarının nasıl bastırılacağını ve bağlantının nasıl kesileceğini gösterir.

Örnek 1 - MySQL eklentisi örneği

<?php
// Bağlanıyor, veritabanı seçiliyor
$link = mysql_connect('mysql_host', 'mysql_user', 'mysql_password')
or die(
'Bağlanamadı: ' . mysql_error());
echo
'Başarıyla bağlandı';
mysql_select_db('my_database') or die('Veritabanı seçilemedi');

// SQL sorgusu uygulanıyor
$query = 'SELECT * FROM my_table';
$result = mysql_query($query) or die('Sorgu başarısız: ' . mysql_error());

// Sonuçlar HTML olarak gösteriliyor
echo "<table>\n";
while (
$line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
echo
"\t<tr>\n";
foreach (
$line as $col_value) {
echo
"\t\t<td>$col_value</td>\n";
}
echo
"\t</tr>\n";
}
echo
"</table>\n";

// Sonuç kümesi serbest bırakılıyor
mysql_free_result($result);

// Bağlantı kapatılıyor
mysql_close($link);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top