Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Parle\INTERNAL_UTF32 bool
Flag whether the internal UTF-32 support is compiled in. Available since parle 0.7.2.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top