PHP Conference China 2020

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Parle\INTERNAL_UTF32 boolean
Flag whether the internal UTF-32 support is compiled in. Available since parle 0.7.2.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top