PHPCon Poland 2024

Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/parle.

A DLL for this PECL extension is available under » http://windows.php.net/downloads/pecl/releases/parle/.

Available configure options
OptionDescription
--enable-parleEnable parle extension.
--enable-parle-utf32Enable internal UTF-32 support. Available since parle 0.7.2.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top