PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Kurulum

Bu işlevleri kullanmak için hiçbir şey kurmaya gerek yoktur; PHP çekirdeğinin parçasıdırlar.

Argon2 parola aşlamasını etkinleştirmek için, PHP'nin --with-password-argon2[=DiZiN] yapılandırma seçeneği kullanılarak libargon2 desteğiyle derlenmesi gerekir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top