PharFileInfo::__destruct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL phar >= 1.0.0)

PharFileInfo::__destructDestructs a Phar entry object

Açıklama

public PharFileInfo::__destruct()

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top