PHP 8.1.0 Alpha 2 available for testing

Kurulum

POSIX işlevleri öntanımlı olarak etkindir. Bu işlevleri PHP'yi derlerken --disable-posix seçeneğini kullanarak iptal edebilirsiniz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top