Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

PTHREADS_INHERIT_ALL (int)
The default options for all Threads, causes pthreads to copy the environment when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_NONE (int)
Do not inherit anything when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_INI (int)
Inherit INI entries when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_CONSTANTS (int)
Inherit user declared constants when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_CLASSES (int)
Inherit user declared classes when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_FUNCTIONS (int)
Inherit user declared functions when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_INCLUDES (int)
Inherit included file information when new Threads are started
PTHREADS_INHERIT_COMMENTS (int)
Inherit all comments when new Threads are started
PTHREADS_ALLOW_HEADERS (int)
Allow new Threads to send headers to standard output (normally prohibited)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top