PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

İçindekiler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

RADIUS_MPPE_KEY_LEN (int)
The maximum length of MPPE keys.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top