PHP 7.4.9 Released!

RarArchive::close

rar_close

(PECL rar >= 2.0.0)

RarArchive::close -- rar_closeClose RAR archive and free all resources

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım (method):

public RarArchive::close ( void ) : bool

Yordamsal kullanım:

rar_close ( RarArchive $rarfile ) : bool

Close RAR archive and free all allocated resources.

Değiştirgeler

rarfile

A RarArchive object, opened with rar_open().

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.0.0 The RAR entries returned by RarArchive::getEntry() and RarArchive::getEntries() are now invalidated when calling this method. This means that all instance methods called for such entries and not guaranteed to succeed.

Örnekler

Örnek 1 Nesne yönelimli kullanım

<?php
$rar_arch 
RarArchive::open('latest_winrar.rar');
echo 
$rar_arch."\n";
$rar_arch->close();
echo 
$rar_arch."\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

RAR Archive "D:\php_rar\trunk\tests\latest_winrar.rar"
RAR Archive "D:\php_rar\trunk\tests\latest_winrar.rar" (closed)

Örnek 2 Yordamsal kullanım

<?php
$rar_arch 
rar_open('latest_winrar.rar');
echo 
$rar_arch."\n";
rar_close($rar_arch);
echo 
$rar_arch."\n";
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top