Kurulum

PHP 7.4

PHP 7.4.0 itibariyle, bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup artık PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/recode.

PHP < 7.4

Bu modülde tanımlanmış işlevleri kullanıbilmek için PHP'yi --with-recode[=DiZiN] yapılandırma seçeneğiyle derlemelisiniz.

Uyarı

mysql veya imap eklentilerinden birini yükledikten sonra recode'u bir eklenti olarak yüklerseniz PHP'de çökme ve başlatma sorunları baş gösterebilir. Recode eklentisini bu eklentilerden önce yükleyerek bu sorunları engelleyebilirsiniz. Bu sorunun sebebi tamamen tekniktir; imap ve recode tarafından kullanılan her iki C istemci kütüphanesinin de kendi hash_lookup() işlevleri vardır, mysql ve recode'un ise kendi hash_insert işlevleri vardır.

Uyarı

IMAP, recode ve YAZ eklentileri, aynı dahili simgeleri paylaştıklarından birlikte kullanılamazlar. Bilgi: Yaz 2.0 ve sonrası bu sorundan etkilenmemektedir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
felix at ozyx dot net
12 years ago
The warnings on this page are really important.

If you ever end up with a Segmentation Fault (core dump 11), and have something similar to this in your stack trace:

Reading symbols from /libexec/ld-elf.so.1...done.
Loaded symbols for /libexec/ld-elf.so.1
#0 0x0000000805936da2 in hash_lookup (hashtab=0x8099ad600, key=0x7fffffffe590 "1:3\b\b") at misc.c:349
349 misc.c: No such file or directory.
in misc.c
[New Thread 8016041c0 (LWP 100388)]

#0 0x0000000805936da2 in hash_lookup (hashtab=0x8099ad600, key=0x7fffffffe590 "1:3\b\b") at misc.c:349
ret = Variable "ret" is not available.
To Top