PHP 8.0.26 Released!

Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/solr.

For help and support, please visit the extension google group. » Apache Solr PHP Extension

Bu PECL eklentisi için Windows kütüphaneleri (DLL dosyaları) PECL sitesinde mevcuttur.

Bilginize:

The solr module can be compiled in debug mode by passing the --enable-solr-debug flag to configure

When building manually, be sure to include curl and libxml support within the build.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top