Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/solr.

For help and support, please visit the extension google group. » Apache Solr PHP Extension

Bu PECL eklentisi için Windows kütüphaneleri (DLL dosyaları) PECL sitesinde mevcuttur.

Bilginize:

The solr module can be compiled in debug mode by passing the --enable-solr-debug flag to configure

When building manually, be sure to include curl and libxml support within the build.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top