PHP Conference China 2020

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SOLR_MAJOR_VERSION (integer)
SOLR_MINOR_VERSION (integer)
SOLR_PATCH_VERSION (integer)
SOLR_EXTENSION_VERSION (string)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top