PHP 8.1.24 Released!

Kurulum

Bu » PECL eklentisi PHP ile gelmez.

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/ssdeep.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
1manfactory at gmail dot com
6 years ago
How to install ssdeep for PHP

- wget http://downloads.sourceforge.net/project/ssdeep/ssdeep-2.13/ssdeep-2.13.tar.gz
- tar zxvf ssdeep-2.13.tar.gz
- cd ssdeep-2.13
- ./configure
- make
- sudo make install
- ssdeep -h # test
- sudo pecl install ssdeep
- sudo sh -c "echo 'extension=ssdeep.so' >> /etc/php5/mods-available/ssdeep.ini"
- sudo php5enmod ssdeep
- sudo service apache2 restart
To Top