PHP 8.1.0 Released!

Kurulum

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/svm

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
veshraj dot joshi1 at gmail dot com
3 years ago
This is note is only for mac OSX
You need to have pear and libsvm installed first ..

brew install libsvm

sudo pecl install -f svm

now you need to edit php.ini and append
extension=svm.so

restart you php server
To Top