PHP 8.1.28 Released!

Swoole\MySQL::getBuffer

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\MySQL::getBufferDescription

Açıklama

public Swoole\MySQL::getBuffer(): ReturnType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top