PHP 8.2.0 Released!

Swoole\MySQL::close

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\MySQL::closeClose the async MySQL connection.

Açıklama

public Swoole\MySQL::close(): void

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top