Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

VAR_REPRESENTATION_SINGLE_LINE (int)
var_representation() flag indicating that newlines should not be used for whitespace in variable representations.
VAR_REPRESENTATION_UNESCAPED (int)
var_representation() flag indicating that strings should be encoded as single quoted strings with unescaped control characters.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top