PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

VAR_REPRESENTATION_SINGLE_LINE (int)
var_representation() flag indicating that newlines should not be used for whitespace in variable representations.
VAR_REPRESENTATION_UNESCAPED (int)
var_representation() flag indicating that strings should be encoded as single quoted strings with unescaped control characters.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top